spinner

particulieren

ma 16 sep 2013 12:58 uur

Geniet u ook zo van de muziek van de Concertzender? Steun ons en zorg dat de Concertzender kan blijven bestaan!

Er zijn drie mogelijkheden:

 

 

  • U kunt periodiek schenken bij overeenkomst. Dan bent u ook Vriend, maar heeft u daarbij belastingvoordeel.

 


 

Om u onze muziekprogramma’s te kunnen blijven aanbieden, heeft de Concertzender uw steun hard nodig. De Concertzender is grotendeels afhankelijk van donateurs, klein of groot. Iedereen die de Concertzender een warm hart toedraagt, nodigen we daarom graag uit om een bijdrage te leveren. 100% van uw bijdrage komt direct ten goede aan de radiozender en de themakanalen.

 


 

125% aftrek

Sinds 1 januari 2012 is er een belastingmaatregel van kracht voor donateurs van instellingen met een culturele ANBI-status, zoals de Concertzender. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Belastingdienst.

 

anbi

ANBI-status

De Concertzender gaat zorgvuldig om met het geld van alle schenkers en is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI , een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten, als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de Successiewet. De Stichting is hierdoor vrijgesteld van schenkbelasting.. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan de Concertzender.

 

‚ÄčNalatenschap

U laat de wereld in het algemeen en muziekliefhebbers in het bijzonder iets moois na als u de Concertzender in uw testament opneemt.