Concertzender.nl :: Radio
spinner

Roaming The Renaissance

tue 11 oct 2016 12:00 

Music from the 15th and 16th century. Songs from the Antwerp Songbook of 1544 by Camerata Trajectina and the Egidius Quartet.

 

From the Antwerp Songbook (1544):

1. Den lustelijcken mey is nu in den tijt
2. Den winter is een onweert gast
3. Eylaes, ic arm allendich wijf
4. Een ridder ende een meysken jonck
5. Hoe coemt dat bi, scoon lief, laet mi dat weten
6. Ic stont op hoogen bergen
7. Met luste willen wi singhen
8. Mijn here van Mallegem die quam gereden
9. O radt van Avontueren
10. O Venus’ bant (A. Agricola)
11. O Venus’ bandt, o vierich brant
12. O Venus’ bant (A. Agricola), reprise
13. Och Regenboge, waerop stelt die jonghe helt zijn sinnen
14. Om een die liefste, die ic beminne

Camerata Trajectina and Egidius Quartet conducted by Louis Peter Grijp
(CD Globe GLO 6058, 2004)

 

Produced by: