Orient Express | Concertzender.nl :: Radio
spinner

Orient Express

fri 15 may 2015 19:06 

Traditional classical music from Azerbaijan.

1. Mahur Tasnifs
Alim Qassimov: vocals
Fargana Qassimov: vocals
Ali Asgar Mammadov: tar
Rauf Islamov: kemenche
CD Dreyer Gaido 21060
Habil.JPG

2. Mugam Bayati Shiraz
Habil Aliev: kemenche
Ali Aga Amiraslanov: naqarra
Elchan Mansurov: kemenche
CD Ethnic B 6767
Habil Aliev, video

3. Erak Tesnifs
Alim Qassimov: vocals
Fargana Qassimov: vocals
Ali Asgar Mammadov: tar
Rauf Islamov: kemenche
CD as 1.
malik.jpg

4. Dastgah Mahur
Malik Mansurov: tar
Marc Loopuyt: oed
Natig Shirinov: daff
CD Buda 1983 152