spinner

The Orient Express

fri 20 feb 2009 22:30 

Classical music from Japan.

1. Godanginuta.
Ensemble Nipponia.
2. Yobikaeshi-shika no tôné.
Teruhisa Fukuda, shakuhachi.
3. Gionshoja.
Uehara Mari, Chikuzen-Biwa.
4. Etenraku (gagaku).
Hyojo netori. Etenraku.
5. Hagi no Tsuyu (Ikuyama kengyo).
Yonekawa Toshiko, vocals and shamisen. Sawai Tadao, koto. Yamamoto Hozan, shakuhachi.
6. Kawanakajima.
Enomoto Shisiu, Satsuma-biwa.
7. Kokû-reibo.
Teruhisa Fukuda, shakuhachi.

Producer: