Tussen Arabië en Indië | Concertzender.nl :: Radio
spinner

Tussen Arabië en Indië

3 februari 2007, KIT, Kleine Zaal, Amsterdam

Thema: Wereld
Genre: Midden Oosten
Opnametechniek: Cees Sterrenburg

Ook Iran heeft zijn eigen klassieke muziektraditie. In dit concert leert u die kennen.

Toen de fundamentalisten in 1979 de macht in Iran grepen, werd muziek al gauw suspect en bij vlagen zelfs helemaal verboden. Alleen de traditionele Perzische muziek mocht blijven. Die muziek horen we sporadisch in het westen.

Hoewel de Perzische cultuur sterk met de Arabische cultuur verbonden is, moeten we voor de muziek ook naar Indië kijken. Zeker de muziek die we hier horen is sterk aan de klassieke Indische raga’s en tala’s schatplichtig. Er klinkt een grote luit die setar heet en de muzikale improvisaties ontvouwen zich traag in een steeds gelijkblijvend kader tot een soort van hoogtepunt. Natuurlijk zijn er ook verschillen. Zo wordt er geen bourdon (steeds gelijk blijvende bastoon) aan de muziek toegevoegd. Door de eenheid in de muziek voel je die echter wel.

Zangeres Farzaneh Ebrahimi (1953) studeerde klassieke Perzische muziek (radif) en composities (tasnif) en kreeg les van o.a. Sima Bina. Zij speelt ook de lijsttrom (daf) en de langhalsluit (setar). Zij geeft privé-lessen aan vrouwen en treedt in Iran vaak op tijdens privéconcerten, omdat het voor vrouwen verboden is in het openbaar te zingen. Tar-speler Iman Vaziri (Teheran, 1970) studeerde traditionele klassiek Perzische muziek en is bijzonder geïnteresseerd in de oude meesters waarvan hij de opnames nauwkeurig bestudeerd heeft. Ook is hij componist, o.a. voor films.

Dastgâh-e Mahûr
Iman Vaziri, Farzaneh Ebrahimi
Dastgâh-e Segâh
Iman Vaziri, Farzaneh Ebrahimi
stemmen
Iman Vaziri, Farzaneh Ebrahimi
Dastgâh-e Istfâhân
Iman Vaziri, Farzaneh Ebrahimi
Dastgâh-e Chârgâh (toegift)
Iman Vaziri, Farzaneh Ebrahimi