spinner

Cor Fuhler

19 juli jongstleden overleed componist en multi-instrumentalist Cor Fuhler.

In 2007 nodigden Lukas Simonis en Henk Bakker ToshiMaru Nakamura uit om enige tijd door te brengen in de Worm Studio’s in Rotterdam. Nakamura nodigde op zijn beurt Cor Fuhler uit. Samen werkten ze aldaar aan allerlei composities, die werden opgenomen, maar nooit werden uitgegeven.

Inmiddels teruggevonden en nu in Dr. Klangendum van zondag 2 augustus terug te horen. Klik hier voor de programmagegevens van Dr. Klangendum #347.

Ook heel bijzonder is een serie programma’s gemaakt door Kees Stevens, in The Art of the Improvisers. Daarin verschillende Conundrom uitgaven. Conundrom was het door Fuhler zelf in 1999 gestarte label, waarop een aantal van zijn eigen werken zijn verschenen. Klik hier door naar de pagina waar deze programma’s zijn terug te vinden en te beluisteren.