spinner

De Concertzender zoekt per januari 2018 een nieuwe voorzitter

Stichting De Concertzender is een muziekzender die zich tot taak stelt om bijzondere en verrassende muziek op te nemen en 24/7 uit te zenden zowel via de kabel (landelijke dekking) als internet (www.concertzender.nl) in een grote variëteit van themakanalen. Daarnaast organiseert de Concertzender een platform voor de vele muziekarchieven die Nederland rijk is, onder de naam Concertpodium.

De Concertzender is gevestigd in het centrum van Utrecht. Voor de organisatie werken meer dan 160 vrijwillige en uiterst deskundige medewerkers (muziekkenners, technici, presentatoren) samen met een betaalde directeur, sponsor-/fondsenwerver en officemanager (in totaal 1,5 – 2 fte). De begroting is op jaarbasis € 180.000,- . De organisatie wordt jaarlijks met circa € 50.000,- gesteund door donateurs.

Het zijn mooie maar ook spannende tijden voor de Concertzender. De context verandert in rap tempo en dat vraagt bezinning op positionering en profiel. De jaarlijks terugkerende opgave om financieel gezond te blijven maakt Concertzender alert op eventuele samenwerking en potentiële kansen in de markt. Het verwerven van subsidies is allerminst zeker, alhoewelConcertzender daar tot op heden steeds goed in geslaagd is. Ter versterking van een gezonde financiële basis is het noodzakelijk meer externe donateurs, relaties en/of sponsoren te verbinden aan de Concertzender.

De directeur wordt bijgestaan door een enthousiast bestuur. Wegens vertrek van de huidige voorzitter is de Concertzender is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 

Profiel
Als ervaren voorzitter ben je de verbindende factor binnen het bestuur. Je bent plezierig in de samenwerking en geeft ruimte aan ieders bijdrage en expertise. Je deelt met alle mensen die aan CZ verbonden zijn dat je een liefhebber bent van muziek in alle vormen en stijlen. Als voorzitter is je stijl als zakelijk betrokken te typeren. Je bent bereid een actieve bijdrage te leveren aan het succes van CZ door het inbrengen van je netwerk, contacten te leggen en deuren te openen.

Het bestuur vergadert acht keer per jaar. De functie is onbezoldigd. 

Procedure
Het bestuur van de Stichting de Concertzender heeft Elisabeth Dielesen, extern adviseur van Cultuur+Ondernemen, gevraagd de werving en selectieprocedure te begeleiden. Zij is op nummer 06-29000231 bereikbaar voor nadere informatie. Je motivatiebrief en curriculum vitae graag, voor 3 november 2017 sturen aan: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl

De eerste selectieronde bestaat uit een gesprek met een bestuurslid en de directeur in aanwezigheid van de extern adviseur. Uiteraard is er gelegenheid de organisatie te bezoeken en de studio’s te bekijken. In tweede instantie volgt de kennismaking met het voltallige bestuur. Het bestuur hoopt in haar geplande vergadering van 29 november 2017 tot benoeming over te kunnen gaan.

Hier is het jaarverslag 2016 terug te vinden: https://www.concertzender.nl/algemene-informatie/identiteit/