spinner

New Complexity

In Bijdetijds van 23 april om 17:00 uur aandacht aan New Complexity.

Een stroming die in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstond. Complexe, veelgelaagde composities, die vaak heel lastig uit te voeren zijn. Toch hebben meerdere muzikanten en muziekensembles zich sinds de jaren ’80 aan deze muziek gewijd.

Playlist:

Bijdetijds