spinner

Disc-Cover!

vr 14 dec 2018 20:00 uur

Belangwekkende albums uit de folk- en rootsmuziek historie door Marius Roeting. Vanavond Paul Rans Ensemble.

 

Sommigen vinden het de fijnste tijd van het jaar; de winter met donkere, lange dagen. Voor anderen is er de zekerheid dat het licht wederkeert. Letterlijk na de zonnewende, maar voor Christenen ook figuurlijk. In december vieren we kerst en dat de terugkeer van de zon en het kerstfeest aan elkaar gelinkt zijn is geen verzinsel. Het is een historisch feit. Die relatie is in oude kerst- en jaarwende liederen soms verdekt nog te herkennen. In 1989 bracht de toenmalige BRT een project-cd uit met het Paul Rans Ensemble. Vier gelouterde muzikanten die middeleeuwse en renaissance instrumenten bespelen en zingen, zochten 20 kerst- en jaarwende liederen in oude geschriften in kloosters, musea en in oude liedbundels als De Cousemaker en Bols. Op de cd ‘Mit desen nyewen jare’ geven die liederen vrij getrouw aan hoe de muziek destijds geklonken kon hebben. Opmerkelijk aan de cd is de verstrengeling van liturgische (geïnspireerde) en profane werken, de wisselwerking tussen klassiek en traditioneel. De rijkdom aan historisch materiaal werd voor het eerst op deze wijze vertolkt. Het is een historisch en muzikaal verantwoord tegengeluid voor de merendeels flauwe en slappe uitvoeringen op het gebied van Kerst- en Nieuwjaarsliederen.

 

Paul Rans Ensemble – Mit desen nyewen jare,  kerstliederen uit de lage landen –  BRT CD 898522
1. Wat zang, wat klang 3.38
2. Wel lieve herderkens 3.11
3. Noyt sulcken liefde 3.41
4. Nato nobis Salvatore 3.59
5. Ons is gheboren een uutvercoren 1.15
6. Sijt willekome 3.37
7. Ons is een kyndekyn gheboren 4.07
8. Puer nobis nascitur 3.40
9. Het jaer wert nuw, de tijdt is oudt 4.24
10. Herders Hij is gheboren 2.53
11. O kerstnacht schooner dan de dagen 4.32
12. Mit desen nyewen lare 3.18
13. Kinder swijcht 2.09
14. Conditor alme siderum-Ihesus is een kynderkyn cleyn 3.54
15. Een serafinsche tonghe 3.32
16. O herders laet u bocxkens en schaepen 4.12
Tracks 1-8, 10, 12, 13, 15: anoniem
Track 9: C.A. Bredero, Ps 68
Track 11: Joost van den Vondel, onbekend
Track 14: Gregoriaans, G. Dufay
Track 16: tekst anoniem, M. Preatorius
Bewerkingen: Piet Stryckers (1,2,3,4, 10, 11, 12)
Phillippe Malfeyt (5, 7, 8, 13, 14, 15)

 

Samenstelling: