spinner

Klankenstapper

vr 3 jul 2009 19:00 uur

Malando…de echte! Deel 8: “Nooit uitgebracht ! 2”


Een hoeraatje voor de verzamelaar!

Want laten we eerlijk zijn: het is dankzij de verzamelaar dat mooie nostalgische producten verschijnen. Neem historische opnamen van CARUSO of onze LOUIS DAVIDS. Zónder de verzamelwoede van de fans van dit soort artiesten zouden er nooit goed gedocumenteerde LP’s, tegenwoordige dus CD’s, kunnen verschijnen.
Het blijft dan ook op z’n zachtst gezegd vreemd dat er nooit een platenmaatschappij is opgestaan met het initiatief om van nooit uitgebrachte opnamen van één van de meest toonaangevende Nederlandse componisten en orkestleiders in Nederland van de Zuid-Amerikaanse muziek in het algemeen en van de tango in het bijzonder, een ‘un-edited’ CD (of dubbel-CD) uit te brengen. De trouwe luisteraar van de Concertzender kan dat nu zelf doen aan de hand van de 2 uitzendingen onder de titel “Nooit uitgebracht”.
Vandaag dus deel 2 met bewaard gebleven opnamen uit de periode 1965-1975 waarin we Detti Casoli en Wim van der Beek uitvoerig kunnen horen, naast Frans Wanders. Deze vocalisten kwamen er maar bekaaid vanaf op de grammofoonplaat, de twee eerst genoemden helemaal, terwijl ze toch lange tijd verbonden waren aan het orkest. De veelzijdigheid van MALANDO komt in deze programma’s ook uitstekend tot zijn recht.
De compilatie van zwart/wit foto’s hierboven geeft ons een beeld van MALANDO vooral met het in ontvangst nemen van de vele prijzen die hij uit handen van bekende persoonlijkheden ontving voor zijn grote successen. De prijzen zijn natuurlijk meestal voor eigen composities die wereldwijd bekend werden.

Samenstelling: