Cappella Amsterdam | Concertzender.nl :: Radio
spinner

Cappella Amsterdam

10 juni 1990, Oude kerk Amsterdam

Thema: Klassiek
Genre: Barok
Componisten: Johann Hermann Schein | Johann Sebastian Bach
Opnametechniek: Wijnand de Groot

Jubileumconcert 1970-1990, afscheid Jan Boeke

Cappella Amsterdam is een professioneel kamerkoor dat in 1970 opgericht is door Jan Boeke.
Jan Boeke (1921) is organist, koorleider en muziekpedagoog. Als kerkmusicus speelde Boeke een voorname rol in de vernieuwingsbeweging rond de eredienst, liturgie en kerkzang binnen de protestantse kerken.

Cappella Amsterdam heeft zich onder Boeke’s leiding aanvankelijk vooral toegelegd op het uitvoeren van 16e- en 17e-eeuwse muziek. Leidende gedachte was steeds de 17e-eeuwse muziekpraktijk: de muziek als dienares van het woord. Het zuivere eenstemmig zingen is van even grote waarde als meerstemmigheid. Principieel tekstgericht werkend stelde Boeke daarbij Jan Pieterszoon Sweelinck centraal.

Praeludium pro organo plenum BWV 552a (1739)
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Cappella Amsterdam Jubileumconcert 1970-1990 dirigent: Jan Boeke (afscheid)

Niet geschikt voor uitzending

Der Herr ist mein Hirt
Johann Hermann Schein (1586-1630)
Cappella Amsterdam Jubileumconcert 1970-1990 mmv Ensemble La Borea en De Kooperblaesery Utrecht dirigent: Jan Boeke (afscheid)
Missa, BWV 232 I (1733) kyrie, christe, kyrie - gloria
Johann Sebastian Bach 1685-1750
Cappella Amsterdam Jubileumconcert 1970-1990 mmv Ensemble La Borea en De Kooperblaesery Utrecht dirigent: Jan Boeke (afscheid)