De Muziek van de Handel Overzee (VOC) | Concertzender | Klassiek, Jazz, Wereld en meer
spinner

De Muziek van de Handel Overzee (VOC)

13 april 2002, Noorderkerk, Amsterdam

Thema: Oud
Genre: Barok
Componisten: Giovanni Coperario | Jan Pieterszoon Sweelinck | Orlando Gibbons
Opnametechniek: Joost Kist

In 2002 was het vierhonderd jaar geleden dat de VOC werd gesticht. Dat moest gevierd of in elk geval herdacht worden. Bijvoorbeeld met muziek.

De laatste jaren kun je het zo gek niet bedenken of er moeten bordjes bij gezet worden. Trots zijn op de Gouden Eeuw is er niet meer bij. Ook in 2002 was de VOC natuurlijk niet onomstreden, maar er was wel ruimte voor een groot’scheepse’ herdenking. Bijvoorbeeld met muziek uit die tijd.

Waar Camerata Trajectina een heel concert vol kreeg met liederen over het uitvaren, de reis, het leven in de kolonie en de terugkeer, pakt The Spirit of Gambo het anders aan. Zij beperken zich tot een enkel lied en een enkele Sweelinck-compositie. We horen ook muziek van andere zeevarende naties. Van Engeland bijvoorbeeld – in 1602 een bondgenoot. Met Sweelincks Pavana Lachrymae, een bewerking van Dowlands Flow my tears, ontmoeten de twee landen elkaar muzikaal. Daarna wordt het een stuk minder vriendelijk. Portugal is onze grote concurrent. Dit land heeft eigenhandig de zeeweg rond Afrika naar de oost gevonden en had altijd het monopolie op Indië. De VOC en zijn directe voorgangers pakten dat monopolie brutaal af. We horen hier, misschien om het goed te maken, muziek uit Portugal. En uit Spanje, de grote vijand! Daar was de barok wel van een heel ander kaliber dan hier. Veel weelderiger, en met een verse impuls uit de koloniën in Amerika. We horen het allemaal in deze Gedenck-clanck van de Spirit of Gambo

Isser yemant uyt Oost-Indiën gekomen?
Jan Pietersz. Sweelinck
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwsma (tenor viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba en great bass viol), Jan van Outryve (luit en theorbe)
Vaert wel Batavia
Wouter Schouten (dagboekschrijver)
Elise Caluwaerts (voordracht)
Fantasia a 3
John Coprario
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor- en bas viola da gamba)
O schoon Europia
anoniem
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba en great bass viol), Jan van Outryve (theorbe), Elise Caluwaerts (zang)
Fantasia a 4
John Cooper
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant- en bas viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor- en bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba ), Jan van Outryve (luit en theorbe)
Mijn ziele treurt
Adriaan Valerius
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba en great bass viol), Jan van Outryve (luit en theorbe),Elise Caluwaerts (zang)
Pavana Lachrimae
Jan Pietersz. Sweelinck
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba)
In Nomine
Orlando Gibbons
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (bas viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (great bass viol)
Fantasia for the Great Double Bass
Orlando Gibbons
The Spirit of Gambo: Jan van Outryve (luit), Elise Caluwaerts (zang), Freek Borstlap (discant viola da gamba), Geesje Liedmeier (great bass viol)
Uit 'Matrozen vreugd': Matroos af-scheyt
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor- en bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (great bass viol)
Tento primeiro tom por Dé La Sol Ré
Manuel Rodriguez Coelho
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwman (tenor- en bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (great bass viol)
Uit Valerius Gedenckclanck: 't Is gedenckens waerdig
Elise Caluwaerts (voordracht)
Batalla
José Ximénez
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant- en bas viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwsma (tenor- en bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba en great bass viol), Jan van Outryve (luit), Elise Caluwaerts (zang)
Un sarao de la Chaconna
Juan Arañés
The Spirit of Gambo: Freek Borstlap (discant- en bas viola da gamba), Elin Söderström (alt viola da gamba), Susanna Brouwsma (tenor- en bas viola da gamba), Geesje Liedmeier (bas viola da gamba en great bass viol), Jan van Outryve (luit), Elise Caluwaerts (zang)