VolSap #3 – Songs of Love and Decay | Concertzender.nl :: Radio
spinner

VolSap #3 – Songs of Love and Decay

27 april 2011, MuzyQ, Amsterdam

Thema: Hedendaags
Componisten: Anne la Berge | Christopher Fox | David Dramm | Nicola Vincento | Yannis Kyriakides
Opnametechniek: Cees Sterrenburg, Diederik Geijtenbeek

Een paar namen die we kennen uit de onderstroom van de hedendaagse muziek, een uitdagende titel – we zitten klaar om te luisteren.

Scordatura is het anders dan anders stemmen van snaarinstrumenten, iets wat om uiteenlopende redenen gedaan wordt. Bij Trio Scordatura kunnen we het opvatten als: drie musici die het net even anders doen dan gebruikelijk. Ook anders dan gebruikelijk in de hedendaagse muziek. Zo treffen we op dit programma David Dramm aan, een outsider die al jarenlang van tijd tot tijd opduikt. En fluitsite Anne La Berge, die met eigen werk en computer optreedt. Yannis Kyriakides is een wat grotere naam, maar wat moeten we met een titel als Dead cat live? Dat vraagstuk is aan de luisteraar.

En wat doet de renaissancecomponist Nicola Vincento op het programma, met muziek die blijkens de naam (Musica prisca) in 1555 al ouderwets was? In deze context werkt het alleen maar bevreemdender…

Musica Prisca Caput (1555)
Nicola Vincento (1511-1576), arr. Trio Scodatura
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica
Away voor fluit en computer (2008)
Anne La Berge
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica
Dead cat live voor zang, altviool en keyboard (2005)
Yannis Kyriakides (1969)
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica
Lumps (2010, première)
Anne La Berge
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica
BLANK voor viool, altviool en keyboard (2002)
Christopher Fox (1955)
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica
Into my heart voor fluit, stem en keyboard (1993)
David Dramm (1961)
Trio Scodatura (Alfrun Schmid: zang,viool; Elisabeth Smalt: altviool; Bob Gilmore: stem, keyboard), Anne La Berge: fluit, elektronica