Search for:
spinner

Concertzender onderzoekt doorstart

vr 9 okt 2009

De Concertzender zoekt naar mogelijkheden voor een doorstart van de Concertzender buiten de publieke omroep. Hoe dit vorm moet krijgen wordt nog onderzocht.
NPO wil Concertzender ‘wegorganiseren’; doorstart in studie

Amsterdam, 15 juli 2009 – Oprichters en medewerkers van de Concertzender en muziekliefhebbers in binnen- en buitenland zijn ernstig bezorgd over het voornemen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om de activiteiten van de Concertzender in Hilversum te beëindigen, dan wel onherkenbaar te reduceren tot een beperkt aantal digitale themakanalen. 

De Concertzender is sinds 1982 dé radiozender voor serieuze muziek met een focus op nieuwe muziek, jazz, (andere) klassieke muziek, oude muziek, wereldmuziek, culturele raakvlakken en opera. Anders dan bij veel andere zenders gaat het de Concertzender niet om marktaandelen, luistercijfers of persoonlijkheden, maar om de muziek, haar beoefenaars en liefhebbers en haar (culturele) waarde.

Het bestuur van de Stichting Concertzender Amsterdam vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat de Raad van Bestuur van de NPO deze unieke en noodzakelijke aanvulling op het publieke bestel wil stopzetten. En dit temeer omdat met een liquidatie niet meer vrijvallen dan hooguit drie jaarsalarissen van bestuurders van de NPO (een half miljoen) op een totale mediabegroting van ruim 850 miljoen euro. Zoals Lucebert al zei, alles van waarde is weerloos.

Het interim-bestuur van de Stichting Concertzender Amsterdam heeft sinds de overdracht aan Hilversum in 1998 een sluimerend bestaan geleid in het vertrouwen dat de Concertzender na de nodige omzwervingen een duurzame bedding had gevonden in de schoot van het landelijke publieke bestel. Het stichtingsbestuur is nu ruw gewekt uit deze droom en ziet zich genoodzaakt zoveel mogelijk krachten te mobiliseren om nog bijtijds een alternatieve oplossing te vinden. Dit om de continuïteit te waarborgen van dit podium voor (alternatieve) serieuze muziek en aankomend muziektalent.

Doelstelling is de uitzendingen van Concertzender te continueren. Deze komen dankzij de onvermoeibare inzet van de betaalde en vrijwillige medewerkers het etmaal en de week rond tot stand en brengen zoveel luisterplezier bij zoveel mensen over de hele wereld. Speciaal punt van zorg van het bestuur zijn het unieke archief van eigen opnamen sinds 1982 en de omvangrijke fonotheek, die zijn ondergebracht in Hilversum.

Een fysieke terugkeer naar bakermat Amsterdam ligt voor de hand en wordt onderzocht, maar kan natuurlijk slechts virtueel zijn voor een omroep die na veel vijven en zessen (Radio 6 legde eerder beslag op alle kabelfrequenties van ‘voorheen de Concertzender’) eindelijk ook weer te ontvangen is in een stad als Rotterdam. Eind vorige week bepaalde de rechtbank na een jarenlange procedure dat de kabelmaatschappij Ziggo ten onrechte de doorgifte in Amstelveen weigerde, in weerwil van de wens van de plaatselijke programmaraad. Ondertussen ‘excelleert’ de Concertzender via internet in de top-10 wereldwijd en laat zo zien waarin een klein land groot kan zijn, zoals het kabinet dat graag ziet.

Zowel de oprichting van de Concertzender in 1982 door P. Hans Frankfurther en toenmalig IJsbreker-directeur Jan Wolff, als de integratie in het publieke bestel in 1998 was ingegeven door dezelfde kernpunten. De Raad van Bestuur van de NPO stelde nog in zijn Meerjarenbegroting 2008-2012: “De Concertzender staat sinds 1982 garant voor opmerkelijke en eigenwijze programma’s […] die een belangrijke rol [vervullen] bij de radiostrategie van de publieke omroep en […] ook in de toekomst een belangrijke rol [kunnen] vervullen.”

Eind 2008, toen de Concertzender haar 25-jarig jubileum vierde, citeerde minister Plasterk van OC&W exact deze typering van het NPO-bestuur in zijn antwoord van 18 november op vragen van Kamerlid Boris van der Ham (D66) over eerdere voornemens van soortgelijke strekking. Medewerkers van de Concertzender overhandigden de minister toen een petitie met duizenden steunbetuigingen uit binnen- en buitenland. De brede steun van de muziekwereld en het trouwe publiek hebben in de afgelopen kwart eeuw ruimschoots bevestigd dat de Concertzender haar opmerkelijke aanvullende rol volledig waarmaakt in ons media- en kunstenlandschap, tegen condities waarvan het bestel alleen maar kan dromen: uit liefde, en geen cent te veel.

Reacties, suggesties en steunbetuigingen zijn welkom op http://blog.concertzender.eu