Search for:
spinner

Harmonie en Fanfare muziek in België

zo 19 aug 2007

Harmonie en Fanfare muziek in België, dat is het thema van vannacht (18 op 19 augustus).

Ook bij onze Zuiderburen is deze muziek heel populair en net als bij ons zijn er bonden die zich inzetten voor de blaasmuzieksector, al zijn ze niet zoals bij ons georganiseerd naar zuil, maar naar taalgebied. De muziekscène is op organisatorisch niveau opgedeeld in Waals en Vlaams, op spelers niveau loopt alles gelukkig nog door elkaar.
De Koninklijke harmonie van de Belgische Gidsen, is Belgisch orkest op wereldniveau. In 1832, kort na de afscheiding met Nederland, vroeg Koning Leopold I aan Jean Valentin Bender om een persoonlijke militaire muziekkapel op te richten. Dit was het begin van de “De Gidsen”, King’s own,
Van de Belgische componisten die voor blaasmuziek hebben geschreven, valt ook een hele muziekgeschiedenis te schrijven. Als een van de eersten behandelde Paul Gilson het blaasorkest als volwaardige orkestvorm en ontwierp hij een specifiek repertoire, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Toen Gilson 60 jaar werd, besloten zijn leerlingen een eigen groep te stichten: The Synthesisten. De initiatiefnemers waren Marcel Poot, René Bernier, Gaston Brenta, Théo Dejoncker, Robert Otlet , Maurice Schoemaker, Jules Strens en Francis de Bourguignon. Doel was de verworvenheden van de hedendaagse muziek in welbepaalde vormen te gieten, in één woord: te ‘Synthetiseren’. Daarbij zou men ook ‘de lange ontwikkeling der muzikale gedachte en de nuchtere pedante retoriek laten varen om een duidelijk en levendige kunst te scheppen’.
Het leidde tot een eigen blaasmuziek traditie en ook nu nog zijn veel grote namen verbonden aan het repertoire voor blaasorkest Jacqueline Fontijn, Johan Nijs, André Waignein, Jan van der Roost, en zo kunnen we nog even doorgaan.
De Nacht, HaFaBra 3: Belgiëvan za 18 op zon 19 augustus, 01.00 tot 07.00 uur