spinner

Johnny Griffin Quartet in Paris – 1980

di 20 apr 2021
Thema: Jazz

za 24 april – 14:00 uur Concertzender Live.
Tenorist Johnny Griffin stookt de boel weer eens flink op.

Griffin werd door menig bassist en drummer – de timekeepers – gevreesd vanwege zijn moordende tempi. En ja hoor, hier is het meteen al raak in de standard Autumn Leaves. De snelheid waarmee de herfstbladeren hier naar beneden storten valt niet te rijmen met hun soortelijk gewicht, en ook niet met de oorspronkelijke emotie van de song. Melodie en vooral akkoordenschema fungeren louter als vehikel voor uitvoerige improvisaties. Het daarop volgende Prelude To A Kiss biedt welkome afkoeling. En zet je dan maar opnieuw schrap voor Blues For Gonzi. Timekeepers zijn Ray Drummond (bas) en Kenny Washington (drums). Aan de piano zit Ronnie Mathews, door de New York Times omschreven als “… a constant and provocative challenge to Mr. Griffin…”
Griffin (1928-2008) was klein van stuk. Zijn bijnaam: The Little Giant.

Concertzender Live  – een programma van Jaap van de Klomp