230 Volt | Concertzender | Klassiek, Jazz, Wereld en meer
spinner

230 Volt

ma 22 dec 2008 22:00 uur

Radio Art #4.
Vanavond de vierde aflevering van een 12-delige serie waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan Audio Art. Grofweg sinds het begin van de vorige eeuw experimenteren kunstenaars in toenemende mate met klank definities., instrumenten en performance, vaak werkend vanuit beeldend perspectief. Waar houdt muziek op en waar begint het? Heeft muziek zoiets als een begin en eind? Deze vraag werd eerder aangestipt door kunstenaars die zich bedienden van het hoorbare, dan door componisten. De bevrijding van hedendaagse muziek –de emancipatie van niet muzikale geluiden en werkwijzen tot potentieel muzikaal materiaal – is een proces dat zich in grote mate heeft bedient van uitingen en stellingname binnen Audio Art. Audio Art als zodanig zou liever ongedefinieerd blijven en de serie zal geen poging wagen. Wel biedt deze een selectie –geenzins een chronologisch overzicht- van kunstenaars en werken die op één of andere manier hebben bijgedragen aan het bloeiende hoorbare landschap zoals dat momenteel bestaat binnen de kunsten. De vierde aflevering omvat werken van Laurie Anderson, Jean Tinguely, Jean Dubuffet en Godfried-Willem Raes.

1. Laurie Anderson.
Two Songs For Tape Bow Violin: Ethics Is The Esthetics Of The Few-Ture (Lenin).
One_Ten Records ‘Airwaves’ Various OT 001/2  
2. Jean Tinguely.
Shop-windows displays, basel (2).
Manhood records M4  
3. Jean Dubufet.
Music Brut. 
4. Jean Tinguely
Méta-Malevich ‘Point Rouge’ (1, 2)
& Spirale Éclatée (3).
Manhood records M4  
5. Laurie Anderson.
Two Songs For Tape Bow Violin: Song for Juanito (Lenin).
One_Ten Records ‘Airwaves’ Various OT 001/2  
6. Godfried-Willem Raes.
Concerto voor Pneumafoon en orgel.
Pneumafoon Project – Igloo IGL 050

Samenstelling: