Concertzender.nl :: Radio
spinner

De Klankbron

za 3 jun 2017 22:00 uur

Over de materie, de beweging en de trilling waaruit muziek ontstaat. Afl. 23

 

Louis Sarno

 

Op 1 april dit jaar overleed Louis Sarno in een ziekenhuis in New Jersey in de VS. Halverwege de jaren tachtig werd hij, toen hij in Amsterdam woonde, gegrepen door de muziek van de Afrikaanse pigmeeën, die hij toevallig hoorde op een radio uitzending van Walter Slosse’s programma de Wandelende Tak. Die muziek sprak hem zo sterk aan dat hij besloot om zelf naar Centraal Afrika te gaan om daar de makers ervan op te zoeken en zo mogelijk ook geluidsopnamen van hen te maken. Het was het begin van een periode dat hij op en neer reisde tussen Afrika en Europa en alhier cassettes uitgaf op zijn eigen label Gondwana met muziek van de Bayaka. Hij schreef het boek ‘Songs from the Forest’ over zijn ervaringen in Centraal Africa, een boek dat in veel talen vertaald werd en hem enige faam verschafte.

Een faam die de aandacht van journalisten trok en hem de mogelijkheid bood om een paar CD’s uit te brengen op commerciele labels als Ellipsis Arts en toernee’s te organiseren in Europa voor zijn Bayaka dorpsgenoten. Ondertussen woonde Louis Sarno min of mee permanent in de Centraal Afrikaanse Republiek en ging zijn aandacht steeds meer uit naar de bedreigingen waarmee de Bayaka geconfronteerd werden; de houtkap, uitbuiting door buitenstaanders en in toenemende mate de restricties die het Wereld Natuur Fonds, als beheerder van het nu beschermde natuurreservaat waarin de Bayaka leefden, ze oplegde en hen in feite uit hun leefgebied verdreven.

Ondertussen ging hij door met het maken van geluidsopnamen en zo verzamelde hij in een kleine 30 jaar meer dan 1000 uur muziek van drie generaties Bayaka. Het is een unieke verzameling waarvan er geen soortgelijke bestaat en die het werk van menig muziekprofessor doet verbleken. Hij deponeerde zijn originele opnamen bij het Pitt-Rivers Museum in Oxford in Engeland dat hem als enige wetenschappelijke instelling ooit op een bescheiden wijze financieel gesteund had en dat nu bezig is om de collectie online voor iedereen toegankelijk te maken. Deze uitzending van de Klankbron is een hommage aan het leven en het werk van Louis Sarno en richt zich voornamelijk op de moeilijk te verkijgen cassettes en CD’s die hij in de jaren tachtig en negentig uitbracht.

 

1. Yeyi                                                                                                                4’13
CD Eboka
Sound Reporters SR1001CD, track 1

2. Mokonjo                                                                                                      12’05
Music from the Bayaka Pygmies 1
MC Gondwana Music, a3

3. Dance for entertainment                                                                5’01
Music from the Bayaka Pygmies 2
MC Gondwana Music, a1

4. Walking Song                                                                                           2’16
Music from the Bayaka Pygmies 3
MC Gondwana Music, b1

5. Forest Ceremony part 4                                                                   4’25
Music from the Bayaka Pygmies 3
MC Gondwana Music, b3-4

6. Bayaka Harp Songs                                                                              3’27
MC Anachron – CD Sound Reporters, track 1

7. Bayaka Harp Songs                                                                              5’46
MC Anachron – CD Sound Reporters, track 4

8. Musical games 3                                                                                   4’45
Life among the Bayaka
MC Gondwana Music, a3-3

9. Musical games 4                                                                                   6’35
Life among the Bayaka
MC Gondwana Music, a 3-4

10. Wedding song                                                                                      3’17
Bayaka
Ellipsis Arts CD3490, track 4

11. Ngbindi                                                                                                     7’39
Ngbanda – grondboog
CD Eboka
Sound Reporters SR1001CD, track 4

 

 

Samenstelling: