Concertzender Live | Concertzender.nl :: Radio
spinner
Oud

Concertzender Live

do 3 jan 2008 12:00 uur

Opnames van Música Callada (muziek van de stilte) van de Catalaanse componist Frederico Mompou aan wie afgelopen november een 3-daags festival werd gewijd. Uitvoerende is pianist en tevens initiatiefnemer Marcel Worms. Rudolf Lucieer draagt afwisselend gedichten voor van Rein Bloem, die allen geïnspireerd zijn op de 28 deeltjes tellende ‘magnum opus’ van Mompou die tussen 1959-1967 ontstonden. U hoort de Cahiers 1, 3 en 4.

Religie speelde een grote rol in Mompou’s leven, zo ook de oude Spaanse mystici. De titel Música Callada is ontleend aan een strofe uit Cántico Espiritual, een gedicht van de mysticus San Juan de la Cruz (1542 – 1591):

La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora,
la música callada
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.
De kalme nacht
bij het aanbreken van de ochtend,
de muziek van de stilte
de klinkende eenzaamheid,
het avondmaal, dat verstrooiïng geeft en verliefd maakt
Mompou heeft zichzelf als volgt over zijn Música Callada uitgelaten: “ Deze muziek heeft lucht noch licht. Zij is als het zwak kloppen van het hart. Er wordt niet gevraagd verder te komen dan enkele millimeters in de ruimte, maar het is wel de bedoeling door te dringen tot in de grote diepten van onze ziel en tot in de heimelijkste regionen van onze geest. Deze muziek is stil omdat het luisteren ernaar vanuit het binnenste gebeurt. Beheersing en terughoudendheid. De beleving van deze muziek is geheim en zij is alleen hoorbaar in de resonanties onder het grote koude gewelf van onze eenzaamheid.”
‘Música Callada’ is overigens niet alleen een poding de stilte uit te drukken, maar ook een verklanking van gedachten en emoties, die bij introspectie voelbaar worden en die evengoed turbulent als verstild kunnen zijn. Ze zijn veelal gebaseerd op de Catalaanse volksmuziek met haar – voor Mompou aantrekkelijke – eenvoudige vormen. Het harmoniegebruik is geraffineerd en kleurrijk. De harmonieën hebben vaak een metaalachtige klank. Mompou’s bezoeken aan de klokkengieterij van zijn grootvader, en de geluiden en grote vuren aldaar, maakten een grote indruk op hem.
Opgenomen op 11 november 2007 in het Bethaniënklooster, Amsterdam.
Opnametechniek: Kes Bijl
Porductie: Rolf Buijs

Samenstelling & presentatie: