Kroniek van de Nederlandse Muziek | Concertzender | Klassiek, Jazz, Wereld en meer
spinner

Kroniek van de Nederlandse Muziek

di 17 okt 2023 21:00 uur
Componist: Paulus Folkertsma

In Kroniek van de Nederlandse Muziek ditmaal een gelukkige vondst: de self-made en bijzonder getalenteerde componist Paulus Folkertsma (1906-1972). Hij was vrijwel zijn hele leven onderwijzer in het Friese Oldeboorn (Aldeboarn), vlakbij Grouw. Daar bouwde hij een uitgebreid oeuvre op met koormuziek, liederen, kamermuziek in allerlei vormen en een tweetal opera’s. Hoewel hij in Friesland een bijzondere rol in het muziekleven heeft gespeeld is hij daarbuiten een grote onbekende gebleven. Vanavond een selectie uit zijn werken.

1. Preludium in bes, opus 41 (1937).
Tjeerd van der Ploeg op het Mullerorgel in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

2. Trio voor hobo, klarinet en fagot in Bes, opus 65 (1957).
Geertje van der Meulen, hobo. Lianne Vreugdenhil, klarinet. Dirk Meijer, fagot.

3. Foarjier, Sang, It Famke op ‘e Bûthúsbank & Lytse Filosofy.
Ben Brunt, bariton. Tetsje van der Kooi, sopraan. Netty Otter, mezzosopraan & piano.  Lieven Sienema & Johan Bijhold, piano.

4. Sonatine voor piano in C, opus 57 nr. 2.
Johan Bijhold, piano.

5. Weer zijn de Velden Groen en Loof den Heer. Uit: herdenkingscantate Wer binn’ de fjilden grien (1949). tekst: D.A.Tamminga en Fedde Schurer.
Jitske Steendam & Netty Otter, sopraan. Annet van Tol, alt.
Oeds Wijnsma, tenor. Aerde Kuiper, bas-bariton. Klaske Folmer, declamatie.
Het Sneker Cantatekoor olv. Hans Algra. Ad hoc orkest olv. Harm Witteveen.

6. Sonate voor viool en piano in d, opus 46 (1942).
Jan Hulst, viool. Cees Steinroth, piano.

7. In Memoriam voor R.D Blackhall, A.J. Sutton en K.E. Emmons.
Hathor Strijkkwartet: Hans van Haarst & Tonnie Groeneveld, viool.
Hedwig Smulders, altviool. Frank de Gee, cello.

Meer gegevens over Paulus Folkertsma vindt u op https://www.paulusfolkertsma.nl/
Wij danken zijn zoon Johannes Folkertsma voor zijn hulp bij de totstandkoming van deze uitzending.

Samenstelling: