Nuove Musiche | Concertzender.nl :: Radio
spinner
Oud

Nuove Musiche

ma 18 jan 2016 18:00 uur

In dit uur komt een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek aan bod. Vanwege het overlijden van hoogleraar, muzikaal leider en luitist Louis Peter Grijp nogmaals aandacht aan de CD ‘Dowland in Holland’ van Camerata Trajectina.

1.  Uit: Starters ‘Friesche Lusthof’ (1621)
a. Luchtige Maeghden, dat men u vraeghden (tune: O myn Engelyn)
b. Blydschap van mijn Vliet (tune: Twas a youthful knight)
c. Goddinne, wiens minne, mijn sinnen alteyd (tune: peckingtons pond)
d. Lieflocksters van de min (tune: Com sheapherdes deck your heds)
e. Kheb veel nachten lang gewaeckt (tune: Y have waked the Winters Night)
2. Uit: Camphuysens ‘Stichtelijke Rymen’
a. Christelijke Klachte (tune: Doulants Lachrimae)
b. Christelijke Klachte a 4 (anon setting of Pavaen Lachrimae)
c. Van ’t laetste oordeel  (tune: Galiiarde Essex, Dowland)
d. Van volmaeckte Regering (tune C.Pypers Pavane, Dowland)
louisg_thumb grijp.jpg3: a. Uit Thysius Lutebook: Allemande Angloise (John Dowlands John Smiths Almain)
b. Variaties door Jacob van Eyck van: Pavane Lachrimae
c. Konincklycke Fantasien: Fantasie 1 en 6 (Thomas Lupo)
4. Uit: Starters Boertigheden (1621, 1627)
a. Doen Phoebus vertoogh (tune: O doe not do not kill me..)
b. Ick weet niet wat mijn Vryster schort (tune: My mistris sings no other song)
c. Is Bommelalire soo groote geneughd (tune: was Bommelalire so pritty a play)
Camerata Trajectina olv. Louis Peter Grijp, luit en cittern (zie foto)
(CD Dowland in Holland, Globe GLO 5260, 2015)

Samenstelling: