spinner
Oud

Nuove Musiche

ma 13 mrt 2017 18:00 uur
Genre: Barok
Componisten: Jacob van Eyck | John Dowland | Thomas Lupo

In dit uur komt een nieuwe, bijzondere cd met Oude Muziek aan bod. Vanwege het overlijden van Erik Beijer, gambist, percussionist en zakelijk leider van Camerata Trajectina, nogmaals aandacht voor hun laatste CD ‘Dowland in Holland’.

Erik Beijer (foto: Monique Kooijmans)

Uit: Starters ‘Friesche Lusthof’ (1621):
1. Luchtige Maeghden, dat men u vraeghden (tune: O myn Engelyn)
2. Blydschap van mijn Vliet (tune: Twas a youthful Knight)
3. Goddinne, wiens minne, mijn sinnen alteyd (tune: Peckingtons Pond)
4. Lieflocksters van de min (tune: Com Sheapherdes deck your heds)
5. Kheb veel nachten lang gewaeckt (tune: Y have waked the Winters Night)

Uit: Camphuysens ‘Stichtelijke Rymen’:
6. Christelijke Klachte (tune: Doulants Lachrimae)
7. Christelijke Klachte a 4 (anon setting of Pavaen Lachrimae)
8. Van ’t laetste oordeel  (tune: Galiiarde Essex, Dowland)
9. Van volmaeckte Regering (tune C. Pypers Pavane, Dowland)

Uit Thysius Lutebook: Allemande Angloise (John Dowlands John Smiths Almain):
10. Variaties door Jacob van Eyck van: Pavane Lachrimae
11. Konincklycke Fantasien: Fantasie 1 en 6 (Thomas Lupo)

Uit: Starters Boertigheden (1621, 1627):
12. Doen Phoebus vertoogh (tune: O doe not do not kill me..)
13. Ick weet niet wat mijn Vryster schort (tune: My mistris sings no other song)
14. Is Bommelalire soo groote geneughd (tune: Was Bommelalire so pritty a play)

Camerata Trajectina olv. Louis Peter Grijp, luit en cittern
(CD Dowland in Holland, Globe GLO 5260, 2015)

 

Samenstelling: