Search for:
spinner

World of Jazz start op 30 april

wo 7 feb 2024
Thema: Jazz

Op 30 april van dit jaar lanceren we de jazz- en wereldmuziekzender met de naam World of Jazz. Hier is 24 uur per dag jazz en wereldmuziek in al hun verscheidenheid te horen. De nieuwe zender geeft veel aandacht aan de actualiteit en biedt ook een podium voor jonge musici, door concertopnamen uit heel Nederland uit te zenden. World of Jazz gaat hierbij nauw samenwerken met de Nederlandse jazz- en wereldmuzieksector: musici, podia, festivals en conservatoria.

Nederland heeft een bloeiende jazzscene die een plek op de radio verdient. De afgelopen jaren was de Concertzender het enige radiostation dat serieus aandacht gaf aan deze genres. Wij gaan het aanbod nu verder uitbreiden door een speciaal kanaal in het leven te roepen.

Programmering
De programmering van World of Jazz geeft overdag een mix van  non-stop jazz en wereldmuziek: van New Orleans tot nu, van Tango tot Mambo, van smooth tot impro, van Afrikaanse jazz tot Latin.
’s Middags duiken we in de archieven: de samenwerkingsverbanden tussen de Concertzender en het Nederlands Jazz Archief, North Sea, omroepen als VPRO, NTR en Wereldomroep moeten ertoe leiden dat de rijke archieven geëxploiteerd kunnen worden.

Daarnaast is er in plaats voor verdieping en actualiteit met interviews, recente concertopnamen, nieuwe releases, nieuws over festivals, ontwikkelingen in de wereld van de jazz en de wereldmuziek. De focus ligt hierbij op jazz en wereldmuziek uit Nederland, jong talent, hedendaagse stromingen binnen de jazz en wereldmuziek, concertopnamen van alle Nederlandse podia. En er zal live muziek klinken in de studio, afgewisseld met interviews.

Sponsoren en crowdfunding
Om deze zender te realiseren roepen we de financiële hulp in van alle jazz- en  wereldmuziekliefhebbers. Dat kan door Vriend van de Concertzender te worden. Daarnaast praten we met de NPO over samenwerking en hopen op steun uit politiek Den Haag. Het budget is onder andere nodig voor de technische implementatie, nieuwe muziekprogrammering en de continuïteit. Ook is er de ambitie om World of Jazz-een plek op DAB+ te geven.

Concertzender
De World of Jazz-zender wordt de tweede zender van de Concertzender. De hoofdzender blijft de zender waar klassiek, jazz en wereldmuziek een podium heeft en muziek te horen is voor liefhebbers die je bij de overige stations niet hoort. De programmamakers van de Concertzender zijn onbezoldigde professionals, allen gepassioneerde kenners en specialisten in alle mogelijke genres. Een aantal jazzprogramma’s waar bij de NPO geen ruimte voor was, zendt de Concertzender nu uit, zoals Co Live!, het programma van Co de Kloet.

 

Steunbetuigingen uit het veld:

Fleurine Verloop, Voorzitter Beroepsvereniging Improviserende Musici
“De BIMpro draagt het initiatief van de Concertzender een buitengewoon warm hart toe, en hoopt van harte dat de Concertzender door het publieke bestel geadopteerd zal worden als pasklare oplossing.  De NPO heeft namelijk een publieke verantwoordelijkheid voor het Nederlandse Jazz -en Wereldmuziek ecosysteem.

De Concertzender zou lineair gehoord moeten worden waardoor in Nederland opgeleide musici een plek hebben om landelijk gehoord te worden en om zo concertzalen en clubs te vullen. Dit geldt uiteraard ook voor buitenlandse jazzmusici die hier op tournee zijn. 

De Concertzender is broodnodig om dit gat te dichten, als essentieel onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep.”

Sonja Heimann, World Music Forum
“Goed om te horen dat de Concertzender de handschoen willen oppakken voor een aparte zender waarop world & jazz gecombineerd te horen is. Er is op dit moment onvoldoende aandacht in de huidige media voor ‘andere muziek’. De focus ligt in de media steeds meer op mainstream, hetgeen haaks staat op de snel veranderende bevolkingssamenstelling. Dat moet beter!”

Mark van Schaik, Genre manager klassiek, jazz en wereldmuziek bij Buma Cultuur
“Jazz, world, hedendaags en al hun kruisbestuivingen zorgen voor kleur, verdieping en nieuwe perspectieven in de Nederlandse muzieksector. Buma Cultuur hecht daarom groot belang aan een representatief – en dus divers – aanbod op de publieke radio en televisie van alle in Nederland geschreven en gespeelde muziek. 

Een jazz- en wereldmuziekzender wordt node gemist in het huidige veld. Daarom juicht Buma Cultuur het initiatief van de Concertzender van harte toe.”

Paul Bruger, Uitgever Jazzism
“Wat een geweldig initiatief! Dit ondersteunen wij als Jazzism van harte. Hiermee wordt de leegte opgevuld die er is ontstaan in het Jazz-aanbod op de radio.”

Bart Suèr, Hoofd afdeling jazz, Koninklijk Conservatorium Den Haag
“Ik draag dit plan een warm hart toe, uiteraard zal ik het steunen. Op persoonlijke titel en uiteraard uit hoofde van mijn functie bij KC Jazz in Den Haag.
Mijn dagelijkse jazz beluister ik op Fip (Een Franse zender), het zou mooi zijn als een vergelijkbaar kanaal in Nederland ontstaat. Naar mijn smaak zou dit in projectmatige samenwerking kunnen gaan met conservatoria, met relevante podia en festivals en met het jazzarchief, als bron voor (Nederlandse) muziek. Ook individuele ‘grass roots’ bijdragen van musici en kleine organisaties kunnen mogelijk aansluiting vinden.”