spinner

Muziek aan Weense hoven: preludium voor de vrede

8 januari 2005, Abdijkerk, Aduard

Heftige, grillige en weelderige muziek in concerten, sinfonia’s en een chaconne

De titel voor dit concert is ontleend aan een uitspraak van de componist Georg Muffat (1653 – 1704), een echte kosmopoliet. Muffat was door afkomst, opvoeding en scholing nauw verbonden met een groot deel van Europa. Zijn motto was: “De oorlogswapenen en hun oorzaken staan ver van mij af. De tonen, de snaren en de lieflijke klanken, dat is het terrein van mijn verrichtingen; en daar ik de Franse, Duitse en Italiaanse stijlen vermeng, zet ik niet aan tot oorlog, maar bevorder eerder de gewenste vrede tussen de volkeren. Ik speel een preludium voor de vrede…”

Het Nederlands Barok Orkest combineert muzikale gedrevenheid met maatschappelijke thema’s. De thema’s waarmee het NBO werkt zijn actueel en vinden een brede weerklank in onze maatschappij: racisme, anti-semitisme, normen en waarden, discriminatie en geweld.
Volgens het NBO: Muziek een weg naar vrede. Het samen maken en beleven van muziek schept een harmonieuze band. Dat is vrede. Kinderen en jongeren, maar ook ouderen, zieken en gedetineerden krijgen veel te weinig input van de Kunst.

Sinfonia Terza C à 5 (Grave - Allegro, Intrada à 5 obligati, Alemanda, Correnta Ballo, Sarabanda)
Johann Rosenmüller ca.1619-1684
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Dulce Somnium g (Sonata - Grave, Sarabanda - Grave, Grave - Adagio, Aria - Allegro, Borea - Alle breve un poco grave)
Georg Muffat 1653-1704
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Balletti triplices (Balletto 1: Intrada, Aria, Gavotte; Balletto 2: Aria 1, Aria 2, Aria 3)
Johann Heinrich Schmelzer ca 1623-1680
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Concerto V Saeculum D (Sonata - Grave - Allegro, Allemanda, Grave, Gavotta, Menuet - Allegro)
Georg Muffat 1653-1704
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Sonata III d à 5
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Sonata II F à 5
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Ciacona C à 2
A. Bertali (1605 - 1669)
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
Concerto II Cor Vigilans A (Sonata - Grave - Presto - Grave, Corrente - Allegro, Grave, Gavotta, Rondeau - Allegro)
Georg Muffat 1653-1704
Nederlands Barok Orkest o.l.v Hans Nieuwland
toelichtingen
-
Hans Nieuwland