Nuove Musiche | Concertzender.nl :: Radio
spinner
Oud

Nuove Musiche

ma 4 dec 2017 18:00 uur

In dit uur komt een nieuwe, bijzondere cd met Oude Muziek aan bod. De nieuwste cd van Camerata Trajectina: “Een nieuwe Liedt wy heven aen” is gewijd aan Luther en de Nederlanden van de 16e eeuw.

 

De titel van deze cd is ontleend aan het eerste lied dat Luther schreef.
Camerata Trajectina besteedt op deze cd aandacht aan de lutherse melodieën in de Nederlanden van de 16e eeuw. Daarmee herdenkt het ensemble dat het in 2017 (op 31 oktober) 500 jaar geleden was dat Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg publiek maakte en daarmee het begin van de reformatie inluidde.

 

1. Een nieu Liedeken (psalm 46)
2. Een nieuwe Liedt van twee Martelaers Christi tot Bruesel verbrant. Anno 1523 (Johann Walter)
3. Een Christelijck Liedt, te singhen byde begraeffenisse (Balthasar Resinarius en Johann Walter)
4. Ein feste Burg ist unser Gott (Georg Rhau)
5. Mijn siele mach gheen troost ontfaen
6. Nu heffen wy een nieu liet aen
7. Een Liedeken van Weynken Claes dochter
8. Verheucht u Gods kinder alletijt
9. Godt den Vaeder ons bevrijt
10. Nu hout ons Heer by dinen woort
11. Ein feste Burg ist unser Gott (Lupus Hellingk)
12. Psalm 82: God is ghestaen in der saemlingh‘
13. Psalm 79: Och Heer met dyner hulp verschijn (Arnoldus de Bruck, Lupus Hellingk en Johann Walter)
14. Gentsch vader-onze
15. Psalm 136: Danckt Godt want hy so vriend‘lijc is (Johann Eccard, Adam Gumpelzhaimer, Georg Förster en Michael Praetorius)

Camerata Trajectina (foto via Organisatie Oude Muziek)

Aanvulling:
Nicolas Vallet.
16. Dat gebet Onser Heeren

Camerata Trajectina: Hieke Meppelink, sopraan. Sytse Buwalda, altus. Nico van der Meel, tenor.  Jasper Schweppe en Marcel Moester, bariton. Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba. Constance Allanic, harp en viola da gamba. Cassandra Luckhardt, viola da gamba. Arjen Verhage, luit. Laurens Beijer, drum
(CD Een nieuwe Liedt wy heven aen, Globe GLO 5270, 2017)

 

Samenstelling: