Nuove Musiche | Concertzender | Klassiek, Jazz, Wereld en meer
spinner
Oud

Nuove Musiche

Nieuwe cd’s met Oude Muziek. Aandacht voor de nieuwste cd van Camerata Trajectina: ‘Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen’. 

 

Van de pest tot corona, van de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de watersnood van 1953: Camerata Trajectina bezingt al deze rampen en geeft een fascinerend overzicht van Nederlandse rampliederen, inclusief een speciaal gecomponeerd coronalied.

1. Zware Brand te Amsterdam en Schrikkelijke Watervloed in den Jaare 1421
Wijs: Ik heb reden om te klaagen. Frans van Aken: Vaderlandsche Gezangen voor de Nederlandsche Jeugd, 1786. Arrangement: Camerata Trajectina.

2. Schrikkelijke Watervloed in de Nederlanden in den Jaare 1530
Wijs: Filis vol aanminnigheden. Frans van Aken: Vaderlandsche Gezangen voor de Nederlandsche Jeugd, 1786. Zetting uit: Liederen der Orde van St. Peter, voor de Loge de Zon, 1781.

3. Tranen-vloedt tegen ‘t vyer der Pestilentie, in de Somer van ‘t Jaer 1636
Stem: Psal. 79. De Heyd’nen Zijn &c. C.J. Wits: Stichtelijcke Bedenckinghe, Onledighe Ledigheyt, Stichtelijcke Tijdt-kortinge, 1649. Zettingen van Loys Bourgeois, Claude Le Jeune, Claude Goudimel en Jan Pieterszoon Sweelinck.

4. Over den Hollandschen Inbreuck der Wateren, Decemb. 1658
Te singen op de trant van Doulants eerste Lachrimae. Jodocus van Lodenstein: Uyt-spanningen, behelsende eenige stigtelyke liederen, 1676. Zetting: John Dowland, aangepast aan de melodie bij Lodenstein door Nico van der Meel.

5. Van de Friesche Muggen
Stem: Lestmael op eene Somersche dagh. Oude, Mede Nieuwe Vreughde-klanck, 1664. Melodie naar Placker, Evangelische Leeuwerck, arrangement Nico van der Meel en Saskia Coolen.

6. Het Suchtende Leyden, Op het Jaar 1669
Op de Wijse van den 50. Psalm. Johannes Beuken: Rijmen, Verdeeld in Drie Boeken. Zettingen van Claude Goudimel en Claude Le Jeune.

7. Wat grooter nood wat droever tijd
Wyse: Te Ryssel in ‘t vergulde Radt, &c. Tannetge Kornelis Blok: Dubbelt Emausje, 1737. Sopraan en bas naar Den Gheestelijcken Nachtegael, arrangement Nico van der Meel.

8. Een nieuw Lied, over de Jaren 1684 en 1685
Compilatie van: Een nieuw Lied, van de schade die ‘er in ‘t Jaar 1684 door de Rupsen, aan de Vrugten is geschiedt. Op de Wijse: Ach Helena, ach myn waarde.
en: Een nieuw Lied, gemaekt over de miserie en plage die in ‘t Jaar 1685 onder de Beeste geweest is. Voys: Ik weet een uytverkooren Stad. Tannetge Kornelis Blok: Dubbelt Emausje, 1737. Arrangement: Constance Allanic en Nico van der Meel.

9. Boet-zangen ter gelegenheid van den geduchten water-vloed des jaars 1799
Adrianus Mandt: Boet-zangen ter gelegenheid en gedachtenis van den geduchten water-vloed des jaars MDCCXCIX. Op Zangwyzen van Leonard Frischmuth bij de Stichtelyke Gezangen van Rutger Schutte. Vioolpartij: Lidewij van der Voort.

10. Bij overvloedigen regen
Wijs: Wo Gott der Herr nicht bey uns hällt. E.M. Engelberts?, Jan Scharp?, in: Evangelische Gezangen …, 1806. Zetting: Wilhelm Gottlieb Hauff, Evangelische Gezangen … op vier stemmen, 1810.

11. De Koningin bezoekt haar volk welke in de zwaar geteisterde streken hulp en steun door Haar ontvangen
Wijze: Overschotje. Liedblad, 1926. Melodie: Eugénie Bandy, arrangement: Arjen Verhage naar Willem Ciere.

12. Ballade van den watersnood
Compositie: Henk Badings, 1953. Tekst: Johan Willem Frederik Werumeus Buning, opgenomen in de bundel Winter-akoniet, 1961.

13. Scènes uit ons lot
Compositie: Willem Wander van Nieuwkerk, 2021. Tekst: Ester Naomi Perquin, 2020.

14. Watersnood-Wilhelmus
Bron: Feestblad en Programma voor het Watersnood-feest op 18 februari 1881 in het Paleis voor Volksvlijt.

Camerata Trajectina: Wendy Roobol, sopraan. Sytse Buwalda, altus. Nico van der Meel, tenor. Andreas Goetze, bariton. Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba. Constance Allanic, harp en viola da gamba. Cassandra Luckhardt, viola da gamba. Arjen Verhage, luit. Lidewij van der Voort, viool. Vaughan Schlepp, fortepiano en piano.
(CD Treur Nederland! Globe GLO 5281, 2021)

 

Samenstelling: